Pythagoriáda 5. ročník

Okresního kola  matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky pátého ročníku se zúčastnilo 177 soutěžících. Úspěšnými řešiteli je 126 žáků, což činí  73 % celkového počtu zúčastněných. Pythagoriáda 2012-2013 – výsledková listina

Žáci umístění na prvním místě s maximálním počtem 15 bodů obdrží věcné ceny a diplomy, které si vyzvednou v kanceláři naší školy v týdnu od 13. do 17. května, od 7.15 hod. do 15.00.  Řešitelé umístění na 2. a 3. místě obdrží diplomy poštou na adresu jejich základní školy.

 

Záložka pro permanentní odkaz.