Pythagoriáda 2014 – školní kolo

Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena všem žákům 5., 6., 7. a 8. ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku.

Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií. Této soutěže se může zúčastnit každý žák příslušného ročníku – není tedy nutné být matematickým talentem.

Příklady rozvíjí mj. prostorovou představivost či logické uvažování. Soutěž má dvě kola, školní a okresní. Soutěž bude na naší škole probíhat v tomto týdnu. Při řešení úloh soutěže se nepoužívají ani tabulky, ani kalkulačky.

Záložka pro permanentní odkaz.