První schůzka žákovské rady

V pondělí 25. září proběhla letošní první schůzka žákovské rady. Dostavili se žáci zvolení v zářijových volbách a případní zájemci o divokou kartu. Každý z žáků dostal smlouvu, kterou stvrzuje svoje působení v žákovské radě a chování v ní a při dalších školních aktivitách.

Program

 • Informace o sběru
  • od 2. 10. sbíráme papír do celoškolní soutěže, odevzdané kilogramy si eviduje každá třída sama
  • od 2. 10, sbíráme pomerančovou a citronovou kůru, sběr probíhá každou středu o velké přestávce ve druhém patře budovy druhého stupně, kůra musí být zvážená a pořádně usušená
  • zahájeno vynášení papíru z nádob na separovaný odpad umístěných ve třídách, kabinetech, sborovně, studovně a kanceláři
 • Nejbližší celoškolní akce je Halloween 31. 10. 2017, soutěž tříd v halloweenském maskování
  • žádáme zájemce o výrobu posterů, aby kontaktovali pana učitele Stibora
  • k výrobě posterů se již přihlásily kolektivy tříd V.B a IV.C, očekáváme ještě 2–3 tvůrce
 • Další schůzka proběhne v pondělí 9. 10. 2017 v 14.05 h v učebně informatiky.
Záložka pro permanentní odkaz.