První schůzka Žákovské rady

Ve čtvrtek 25. 9. 2014 proběhne první schůzka zvolených zástupců tříd do Žákovské rady v tomto školním roce. Schůzka se uskuteční v klubovně a začátek je stanoven na 7.15 hodin.

 Program schůzky je následující:

  • přivítání, představení, prezence
  • stanovy ŽR, smlouva s vedením školy
  • časové rozvržení schůzek
  • úkoly na školní rok 2014/15 (akce, sběry)
  • společné fotografování

 Mgr. Jakub Žák

Záložka pro permanentní odkaz.