První pomoc pro prvňáčky

ano6Jak poskytnout první pomoc, přišel dětem z 1. tříd v úterý 26. dubna povědět záchranář z brněnské záchranné služby. Děti si mohly na medvědím pacientovi vyzkoušet poskytnutí první pomoci při zástavě dechu.

Ukázaly si také, jak ošetřit poranění a také, jak komunikovat s dispečerem záchranné služby. Na závěr dostal každý žák malou brožurku a Diplom malého zdravotníka.

N. Čagalová, I. Fryaufová, E. Lišková, J. Hajská – TU 1. tříd

ano1 ano2 ano3 ano4 ano5

Záložka pro permanentní odkaz.