První část knihy – Water in History

Water  in History 1Water  in History 43Ve spolupráci s partnerskými školami zapojenými do projektu Water and Its Magical Power byla vytvořena první část knihy, která je zaměřena na roli vody v lidské historii. Kniha pojednává o významu vody v náboženství, její důležitosti při rozšiřování lidské populace, roli při rozvoji průmyslu, obchodu, navigaci a zámořských objevech. V dalších kapitolách se zaměřuje na význam vody v historii jednotlivých národů.

Celá kniha ke stažení – Water in History

Water  in History 66

Water  in History 67

Water  in History 7

Záložka pro permanentní odkaz.