Projekt „Babička a dědeček do školky“

V průběhu měsíců září až prosinec 2016 proběhl v naší MŠ Křídlovická projekt „Babička a dědeček do školky“, který je součástí celostátní kampaně „Celé Česko čte dětem“. Tato kampaň je zaměřena na podporu emočního zdraví dětí a jejich čtenářské gramotnosti.

Co projekt přinesl?
1. Zavedení pravidelného předčítání dětem do každé rodiny, která byla začleněna do projektu

2. Zapojení seniorů do aktivní populace
Senioři se cítili znovu potřební a důležití. Návštěva přinesla užitek jak jim, tak i dětem a jejich rodičům.

3. Učení úcty dětí ke starší generaci
Děti si seniorů více váží. Díky nim se dostali do pohádkových světů „kde nic není nemožné“.

4. Posílení emočních vazeb v rodině
Rodiče trávili s dětmi více času, sdíleli s nimi pohádkové příběhy, prohloubila se jejich vzájemná důvěra.

5. Budování čtenářské gramotnosti již od předškolního věku dítěte
Hlasité předčítání přináší rozvoj jazyka. Děti se více procvičují v užívání jazyka a uvažování, mají větší představivost, kterou jim vytlačuje televize, budou lépe připraveny na počátek školní docházky i pozdější život.

PRAVIDELNÉ ČTENÍ DĚTEM JE TOU NEJLEPŠÍ INVESTICÍ DO ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI DÍTĚTE.

 

Projektu v naší MŠ se zúčastnily čtyři „pohádkové babičky“ a jeden „pohádkový dědeček“. Každý den tohoto projektu přivítaly děti jednu z pohádkových babiček či pohádkového dědečka, vyprávěli si o pohádce, kterou jim doma přečetli rodiče, obsah této pohádky výtvarně ztvárnily do čtenářského deníku a poté, co jim babička či dědeček přečetli příběh z knihy, vlepily si do deníku další pohádku, kterou jim rodiče měli přečíst doma. Po ukončení projektu se děti, učitelky i rodiče se seniory rozloučili na „vánočním setkání“, kde byly seniorům předány obrázky dětí, jako poděkování a upomínku na tento projekt.

Záložka pro permanentní odkaz.