Přijímací zkoušky do 6. tříd

Ve čtvrtek 26. 5. 2016 proběhnou přijímací zkoušky do 6. tříd s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky. 

Přihlášení žáci se dostaví do budovy naší školy (vchod z ulice Křídlovická) v 8.30 h. S sebou si vezmou psací a rýsovací potřeby a výpis nebo kopii vysvědčení z prvního pololetí 5. ročníku. Pokud se žák účastnil matematických soutěží, pak i seznam umístění v těchto soutěžích. Případně donesou kopii zprávy z PPP s diagnostikovaným nadáním.

Přijímací řízení se skládá z písemného testu (90 min) a krátkého ústního pohovoru, který proběhne v tento den po písemné části. Během ústního pohovoru si převezmeme přinesené kopie dokumentů.

Záložka pro permanentní odkaz.