Prezentace Itálie v rámci Evropského dne jazyků

SAM_0483Pro prezentaci u příležitosti Evropského dne jazyků si naše třída VIII. B  vybrala Itálii, jeden z našich žáků je totiž národnosti italské. Projekt jsme připravovali pro II. B. Zapojili se skoro všichni, až na některé jedince (byli moc líní). Téma jsme si rozdělili v hudební výchově a pak už každý pracoval na vlastním tématu: sport, jídlo, zvyky a tradice, vlajka, hudba…

V průběhu týdne jsme také připravovali plakát, prezentaci a vše, co jsme k ní potřebovali. Den D nastal a my všichni jsme byli nervózní, zda to vyjde a jak se projekt a skupinová práce celé třídy povede.

Naším moderátorem byl David Chorvát. Jako první je přišel přivítat „náš Ital“ Samuel Scinto. Mluvil svou rodnou řečí, tedy italsky,  překladatelem Samova proslovu byl David Leikep. Poté přišel Honza Bína, který je seznámil s Itálií obecně. Třetí nastoupil Ondra Srba a jeho „football“. Jako druhý o sportu a čtvrtý celkově promluvil Lukáš Beránek, který žákům představil formule 1.

Jakub Velísek zase přednesl něco o autech. Bára Nečasová, Dominik Musil a Filip Muzikář se představili u tradicí a hudby, pustili i hymnu. Naším poznatkem bylo, že malým dětem není vhodné ji pouštět – jedna holčička si zacpala uši. Dále se představil Dan Galanský, jenž jim převedl vlajku a sdělil několik informací o jejích barvách. Asi nejpůsobivějším představením bylo vystoupení Pavla Šmardy a Davida Doležala, kterého jsme si vypůjčili z IX. B, o bojovém umění.

Poslední částí programu bylo jídlo, s nímž přišli Majda Páčová, Bětka Kroupová, Terka Svorová a Petr Kaš. Tuto přednášku oživili tím, že si připravili ochutnávku – pizzu a tiramisu, které nachystal Petr. Myslím , že to byl velice strategický tah a že druháčkům se náš projekt líbil (doufáme, že nejen kvůli tomu jídlu).

Tereza Svorová, Bětka Kroupová a Majda Páčová z VIII. B

SAM_0499SAM_0501SAM_0489

Záložka pro permanentní odkaz.