Přednáška z oblasti finanční gramotnosti na naší škole

imagesNa začátku tohoto měsíce v rámci předmětu Základy finanční gramotnosti nás navštívil finanční poradce pan Mgr. Ivo Jedlička. Hned na začátku nás překvapil tím, že nám rozdal pracovní listy s otázkami, na které jsme ve dvojicích písemně odpovídali. Potom postupně každou otázku dovysvětlil a některým z nás rozšířil naše dosavadní obzory o jednotlivých finančních pojmech. Dále jsme se zabývali nám již známým tématem – rozpočtem domácnosti, který je důležitý pro každého člověka a jeho rodinu. Dalším zajímavým tématem bylo řešení, jak získat nemovitost. Rozebírali jsme výhody i nevýhody různých druhů hypoték a úvěrů. Poučné bylo i to, že nám vysvětlil klady a zápory těchto finančních produktů, zda je výhodnější si na svoje bydlení nejprve našetřit nebo raději investovat a byt nebo dům koupit. K uvedenému tématu jsme také počítali příklady ve spojitosti s konkrétními výdělky různých profesí.

Pan Jedlička nám pomohl získat představu o tom, jak budeme moci se svými penězi zacházet v budoucnu.

Jan Čuma, IX. C

Záložka pro permanentní odkaz.