Pre – testing v 7. a 8. třídách

V pondělí 25. března proběhne první z plánovaných pre – testingů našich žáků jazykovou školou P. A. R. K.

Jak jsme Vás již informovali v jednom z předchozích článků i na neformálním setkání „Rodičovská kavárna“, spolupracuje naše škola s jazykovou školou P. A. R. K. Tato škola je autorizovaným zkouškovým centrem Cambridge ESOL.

V následujících dnech hned třikrát využijeme naši nově navázanou spolupráci k jazykovému auditu naší školy. P.A.R.K. nám zajistí materiály pro pre-testing, což jsou vlastně zkoušky „nanečisto“. Naši žáci si tak nejen vyzkouší obtížnost zkoušek Cambridge, ale mohou se na základě svých výsledků rozhodnout ke složení těchto zkoušek ještě v tomto školním roce. Na zkoušky se naši žáci budou moci hlásit za zvýhodněných cenových podmínek. Každý, kdo zkoušky absolvuje, získá samozřejmě mezinárodně uznávaný certifikát. V případě zájmu se obracejte na své vyučující anglického jazyka.

Pre – testing je také zpětnou vazbou právě pro naši výuku anglického jazyka. Předpokládáme, že odhalí oblasti, ve kterých mají naši žáci rezervy a ve kterých naše výuka nevede k úspěšnému zvládnutí tohoto typu zkoušek.

Prvními žáky, jež si zkoušky (konkrétně YLE Flyers) vyzkouší, budou žáci našich sedmých a osmých tříd. Všechny žáky těchto dvou ročníků čeká nejprve písemná část složená z poslechu (25 minut) a čtení s psaním (40 minut). Začátek písemné části je naplánován na 8.00. Po písemné části budou všichni žáci postupně přizváni k ústnímu pohovoru s examinátorem z P.A.R.K. (5 – 7 minut). Na školu přijedou celkem tři examinátoři.

Záložka pro permanentní odkaz.