Povídky podle Jana Wericha v V.C

Při probírání učiva První republiky jsme samozřejmě zmínili i vynikajícího Jana Wericha. Z jeho tvorby je výjimečná Úsporná pohádka pomocí jednoslabičných slov aneb chvála češtiny. A ta nám byla inspirací pro naši tvorbu.

Žil kdys pes (Kamča a Terka)

Byl žil zlý pes. Ten pes měl hlad a tak krad. Šel tam, kde byl sýr. Sýr sněd a šel dál. Chtěl být král a šel na hrad. Chlap se ho ptal, kdo je? Pes řek, že je John a že krad. Chlap ho bouch a pes spad. Pak se zved, štěk a byl pryč.

Chlap a vlk (Jolana a Patricie)

Byl kdys, kdes zlý muž. Měl dva psy. Řek svým psům: „Tam, kde žil můj syn, tam jsem se pral a řval. Proč jsem se pral? Žil, byl tam vlk a ten se mne bál. Pak vlk se rval a řval. Pak jsem se bál zas já. Bál jsem se, když jsem spal a to byl vlk pryč!“ Ko nec!

Syn, vši a pes (Katka a Eliška)

Dnes jsem byl sám jen se psem. Pak šel pryč a byl jsem jen sám. Teď za mnou šel pán. Byl to můj syn a byl pryč tři dny. A měl vši. Tak jsem je měl. Už tu jsem i s ním. A pak pes šel za mnou. Byl jsem rád, že jsou se mnou.
Chlap a pes (Jitka a Alča)

Byl chlap, měl dům a v něm spal. Žil s ním zlý pes. Chlap byl sám a psa bil. Ten pes si řek, že chlap ho bil, a tak šel před dům, kde ten chlap byl. Kéž ten chlap byl sám. Ten muž byl zlý a moc pil rum. Toť vše od nás.

Minipovídka (Nela a Aneta)

Byl muž, pes, lev a vlk. Muž se bil se psem. Vlk se bil se lvem. Pak šli dom a vlk vyl až šel spat. Muž spal, vlk vyl, pes pil a lev jed.

Záložka pro permanentní odkaz.