Platba ŠD na druhé pololetí

Platbu ve výši 150 Kč měsíčně na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny za druhé pololetí školního roku 2012/2013 je nutné zaplatit do 28. února 2013. Splátkový kalendář je možné dohodnout s vedoucí vychovatelkou.

 

Záložka pro permanentní odkaz.