Pedagog roku 2017 – druhé kolo nominací

Do druhého kola soutěže Pedagog roku 2017 (Cena pro vynikajícího absolventa Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity) byla za naši školu nominována paní učitelka PaedDr. Jana Klodnerová.

Přispějte i vy – kolegové, žáci, rodiče žáků svým doporučením v následujícím formuláři.

Formulář je možné vyplnit do 29. 10. 2017.

Záložka pro permanentní odkaz.