Pedagog roku 2016 – cena pro vynikajícího absolventa Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity u příležitosti 70. výročí založení PdF MU vyhlásil první ročník ceny pro vynikajícího absolventa PdF MU. V prvním nominačním kole ředitelství naší školy navrhlo na toto ocenění paní učitelku Janu Klodnerovou.

V druhém nominačním kole můžete naši paní učitelku podpořit také vy – žáci, bývalí žáci, rodiče žáků a kolegyně a kolegové vyplněním formuláře. Ocenění Pedagog roku 2016 bude předáno na slavnostním setkání akademické obce 9. listopadu 2016.

Cílem ocenění je vyjádřit uznání a podpořit kreativní učitele, kteří nad rámec svých běžných povinností rozvíjí inovativní přístupy vzdělávání, organizují volnočasové aktivity, realizují pedagogické projekty a výrazným způsobem se podílejí na edukativním rozvoji žáků i celé školy a jsou vnímáni jako respektovaní odborníci mezi rodiči a oblíbeni mezi žáky.

 

Záložka pro permanentní odkaz.