Pátá schůzka Žákovské rady

Dne 20. 11. 2013 se uskuteční již 5. schůzka Žákovské rady. Program schůzky, kterou povedou zástupci 8.C, bude následující:

  • REKLAMA NA ŠKOLNÍ JARMARK (žáci devátých tříd předloží návrhy, ŽR vybere nejlepší návrh)
  • VÝSLEDKY VOLEB DO ŽÁKOVSKÉ RADY – PŘEDSEDA Marek DOLNOZEMSKÝ
  • BODOVÉ HODNOCENÍ SBĚRŮ A SOUTĚŽÍ (připomínky k bodovému hodnocení)
  • 1. DĚTSKÝ SNĚM (referát zajistí Pavel Šmarda, Ondřej Zoblivý, Marek Dolnozemský)
  • VÁNOČNÍ JARMARK (připomínky k organizaci, třídy si připraví program)
  • ŽR NAVŠTÍVÍ 25. listopadu STACIONÁŘ KOCIÁNKA (do 20. 11. je potřeba si rozmyslet návrhy na rukodělné výrobky)

Zápis ze 4. schůzky ze dne 6. 11. si můžete prohlédnout zde: ŽR 4

Záložka pro permanentní odkaz.