Olympiáda v českém jazyce

V pátek 28. listopadu se od 14.00 h v učebně č. 7 uskuteční školní kolo Olympiády v českém jazyce. Této soutěže se mohou zúčastnit žáci osmého a devátého ročníku po předchozím přihlášení u Mgr. Lenky Hofírkové nebo Mgr. Renáty Vídenské do středy 26. 11. 2014. Soutěž se skládá ze dvou částí – mluvnické a slohové, každou z těchto částí může žák řešit až 60 minut.

Mnoho úspěchů při řešení úkolů přejí žákům paní učitelky českého jazyka a literatury.

Záložka pro permanentní odkaz.