Okresní kolo MO Z5, 65. ročník

Okresní kolo matematické olympiády pro žáky 5. ročníku se bude konat na naší škole v úterý 19. ledna 2016. Škola bude pro soutěžící otevřena od 8.15 h.

Přivítáme všechny řádně přihlášené žáky (poslední termín pro přihlášení je 9. 1. 2016, viz: http://www.jmskoly.cz/souteze/kolo/35375/). Podle organizačního řádu nemůžeme  jiné soutěžící do tohoto kola MO zařadit. Žáci budou rozmístěni podle abecedních seznamů do jednotlivých učeben (viz seznamy ve vchodu). V prvním poschodí se žáci podepíší na prezenční listiny (abecední seznamy), teprve pak si mohou najít svou soutěžní učebnu.

Zahájení soutěže je v 9.00 h. Soutěžící budou řešit tři slovní úlohy po dobu max. 90 minut. Žáci si s sebou vezmou psací a rýsovací pomůcky, přezůvky, pití a svačinu, popř. knihu na čtení, kdyby úlohy vyřešili dříve. Po dobu soutěže budou mít soutěžící vypnuté nebo ztlumené mobilní telefony a při práci nebudou používat kalkulačky.

Odcházet z učebny budou žáci až po ukončení soutěže, tedy nejdříve v 10.30 h. Školu soutěžící opouštějí pouze v doprovodu pedagogického dozoru či rodičů.
Výsledky MO-Z5 budou zveřejněny nejpozději do týdne na výše uvedené webové adrese, najdete je také na stránkách naší školy. Vítězové budou odměněni diplomy a věcnými cenami, které si žáci vyzvednou v kanceláři naší školy od 7.30 h do 15.00 h v prvním únorovém týdnu.

Informace o organizaci soutěžního dopoledne získá pedagogický doprovod soutěžících v 8.45 h ve studovně vedle kanceláře školy (2. patro). Rádi přijmeme nabídnutou pomoc ve formě dozoru v soutěžních třídách, počítáme cca s 15 učebnami.

Mgr. Pavla Weissová

Záložka pro permanentní odkaz.