Ohlédnutí za matematickým soustředěním deváťáků

Na konci listopadu si žáci IX.B a IX.C naposledy na naší škole zkusili, jaké to je, matematicky se soustředit.

Čekaly je hlavolamy, oprsklá matematika či Masyu. Ale také stříhali čtverce, skládali z nich různé mnohoúhelníky, které měly překvapivé obvody, lámali si hlavu s lomenými výrazy. Zjišťovali, jaký mají pozorovací talent, bloudili v bludišti, v němž se nedalo odbočit doleva… Obě třídy se také sešly na jednu vyučovací hodinu, aby si zahrály matematický scrabble a vyřešily úlohy, které si pro sebe navzájem připravily.

Záložka pro permanentní odkaz.