Nejlepší ve šplhu…

u tyčeVe čtvrtek 21. března se zástupci naší školy zúčastnili obvodního kola v šplhu na ZŠ Svážná. Byli nominováni na základě výsledků ve školním kole soutěže.

Během obvodního kola významně zabojovali především mladší chlapci a mladší dívky. Do okresního kola tedy postoupilo družstvo ml. chlapců ve složení P. Šmarda, D. Chorvát, M. Tůma a za ml. dívky A. Urbánková. Ze starších chlapců i přes výborné časy (Nick Kučera 2,77 s a Arnold Atanasovič 2,81 s) nikdo nepostoupil.

V okresním kole (pondělí 24. března, ZŠ Vedlejší) pak došlo k velikému překvapení, neboť jednotlivé výkony mladších chlapců nebyly nejlepší, ale jejich celkový součet se rovnal 10,5 s, což znamenalo první místo! Mladší žáci naší školy se tedy mohou honosit titulem „Nejrychlejší tým mladších žáků ve šplhu“. K vítězství gratulujeme a děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy.

Záložka pro permanentní odkaz.