Národní výstava hospodářských zvířat

Ve čtvrtek 11. května se žáci z II. A zúčastnili výstavy hospodářských zvířat, pořádané v areálu BVV. Na výstavě bylo k vidění přes 800 kusů zvířat – skotu, ovcí, koz, prasat a koní. Žáci si prošli naučnou stezku, která byla vedena přes několik pavilonů. Během této stezky plnili řadu úkolů. Jako příklad uveďme dojení krávy, což byla činnost, s níž se děti doposud nesetkaly.  Za správné odpovědi a splněné úkoly byly děti bohatě odměněny.

Největší odměnou nám ale zůstávají neopakovatelné zážitky! Mifková Yveta, Čagalová Naděžda

Záložka pro permanentní odkaz.