Meteostanice ve škole v provozu

meteostanice 2 Meteostanice aplikace 1Také si kladete otázky, co je počasí? Má počasí vliv na moji osobu? Má počasí vliv na moji pohodu? Vyslovím (napíšu) si hypotézu. A určitě si ji budu chtít ověřit. Můžeme bádat každý sám, můžeme bádat společně. Nejdříve budeme získávat informace, ty vyhodnotíme a můžeme vyslovit závěr. Byla moje hypotéza pravdivá?


meteostanice 4Meteostanice čidla 2K tomu nám může sloužit nová meteostanice, která zobrazuje aktuální naměřené hodnoty několika fyzikálních veličin. Je umístěná na okně ve třetím poschodí u kabinetu fyziky. Měřicí čidla meteostanice jsou umístěna na terase školy, aplikace Weather Capture Advance je nainstalovaná PC v učebně č. 27 a zobrazuje historii údajů formou grafů, na kterých můžeme sledovat dlouhodobý vývoj počasí. Bude-li Tě problematika počasí zajímat, údaje si na meteostanici  prohlédni. Je nastavena tak, aby dobře fungovala, proto na ni nesahej.

Zájemci o problematiku meteorologie mohou přijít za paní učitelkou Mužíkovou.

Na pořízení a instalaci meteostanice se podílel pan učitel Stibor, s umístěním stanice a čidel nám pomohl pan školník Gala.

Mgr. Miloslava Mužíková

Záložka pro permanentní odkaz.