Městské kolo recitační soutěže v Brně

V pátek 10. března 2017 se uskutečnilo městské kolo recitační soutěže v rámci Brna, a to v pracovišti Labyrint SVČ. Naši školu skvěle reprezentovaly Klára Čoupková (VII.C), Veronika Sixtová (VII.C), Julie Schoberová (VIII.B) a Karolína Vašková (IX.C). Po slovní rozcvičce následovala recitační soutěž, do které všichni zúčastnění dali všechno. Poté byla pauza, během níž porota rozhodla, kterých pět recitátorů postoupí do dalšího kola. Mezi první tři se zařadila Karolína Vašková, jež (a ne jediná) porotu doslova probrala k životu i spokojenému úsměvu.
Všem zúčastněným – mimochodem vítězům školního kola – moc a moc blahopřejeme.

Mgr. Helena Církvová

Záložka pro permanentní odkaz.