Matematická olympiáda MO-Z7 – městské kolo

Úspěšně reprezentovali naší školu v 63. ročníku MO dva žáci: Kryštof Krajíček (6. místo) a Tomáš Brtník (10. místo).
Chlapcům blahopřejeme. Je velká škoda, že 1 bod chyběl Ondrovi Bučkovi i Richardu Vašíčkovi.

Záložka pro permanentní odkaz.