Návštěva Legiovlaku žáky IX.B

DSC_0001Dne 20. října 2015 jsme se my, žáci z IX.B, společně s paní učitelkou Jitkou Tichou vydali na vlakové nádraží v Brně. Absolvovali jsme exkurzi týkající se repliky vlaku českých a slovenských legionářů. Pomocí tohoto vlaku se čeští vojáci přepravovali, a to po vládním převratu v Rusku, kdy se k moci dostali komunisté. Ti Československou armádu během první světové války na rozdíl od ruského cara nepodporovali, protože s Rakouskem-Uherskem a jeho spojenci uzavřeli mír. Legionáři se vlaky v letech 1918 – 1920 dopravili přes transsibiřskou magistrálu do východní Asie a odtud po moři zpět do vlasti.

Výstava se skládala z 11 vagónů a to: z poštovního vagónu, který sloužil k posílání a přijímání pošty, z krejčovského, zdravotního, štábního, obrněného vagónu (který sloužil k obraně a byl pancéřován dvojitou stěnou, vyplněnou pískem či štěrkem), z obchodního, kovářského vagónu (ve kterém se opravovaly a vyráběly nástroje a zbraně), z těplušky, neboli otepleného ubytovacího vagónu a dvou plošinových vagónů, přičemž jeden byl tažen před lokomotivou. Byl zatížen různými náklady, aby měl co největší hmotnost. Sloužil jako ochrana lokomotivy před minami na trati a také jako obrana před sebevražednými lokomotivami bez posádky, které vypouštěli bolševici v protisměru. Tento plošinový vagón se v případě potřeby uvolnil a měl za úkol tuto lokomotivu zničit, či ji alespoň zpomalit a zabránit tak kolizi.
Prováděl nás muž oblečený v uniformě.

Zaujalo mě, jak se dokázali někteří legionáři dostat zpět do vlasti z tak rozlehlé země, a navíc z nepřátelského území. Dále také dochované zbraně, nástroje, lékařské nástroje, uniformy atd.

Na konci prohlídky jsme samozřejmě dostali pracovní list, abychom otestovali naše znalosti a případné neznalosti.

František Janeček


DSC_0018Ve středu 21. 10. jsme šli s paní učitelkou Tichou na prohlídku Legiovlaku, který byl na nádraží Brno – Královo Pole.

Celá expozice byla umístěna ve vlaku. Výstava byla zaměřena na věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918-1920.V prvním vagónu na nás čekal průvodce, který nás provázel celou výstavou. V první vagónu jsme mohli vidět jak se v Legiovlaku spalo. Druhý vagón byl štábní. Štábním vagónem jsme prošli do nemocničního vagónu, kde jsme mohli vidět operační stůl a postele pro zraněné. Poté jsme mohli vidět dalších šest vagónů: kovářskou dílnu, poštovní, krejčovskou dílnu, prodejnu, obrněný a plošinový vagon, na kterém stálo obrněné vozidlo.

Mě osobně nejvíc zaujal obrněny vagón, který byl pancéřovaný a měl v sobě otvory, v nichž byly uloženy kulomety. V zadní části vagonu bylo velké dělo. Na konci prohlídky jsme dostali pracovní listy, které jsme vyplnili a odevzdali.

Filip Forman


DSC_0030Dne 21. 10. 2015 se třída IX.B vydala v doprovodu paní učitelky Tiché na exkurzi pod názvem „Legiovlak“ do Králova Pole.

Exkurze začala uvedením a prohlídkou prvního vagonu. Celou exkurzí nás provázel velice milý pan průvodce, jehož výklad byl moc pěkný, odborný a velice se mi líbil. Dozvěděla jsem se například to, že vlak sloužil k přepravě českých legionářů v letech 1917-21, než se naši vojáci dostali zpět domů. Také nám pověděl o významu pošty a lékařství. V poštovních zásilkách zde byl dosažen rekord, jelikož se zde za celou dobu ztratily pouze dva balíky, jež nikdy nebyly nalezeny. Ve vagónu nemocnice se dochovaly nástroje pro pitvy, zubařské nástroje a také protézy, které si vlastnoručně vyráběli sami vojáci. Dokonce zde byla možnost vidět zimní i letní uniformy našich vojáků, jež se od těch ruských lišily pouze bílo-červeným dvojpruhem na čele čepice nebo přilby.

Na závěr programu jsem dostala stejně jako moji spolužáci pracovní list, jenž jsem vyplnila a odevzdala paní učitelce. Poté jsme měli ještě nějaký čas na zpětnou prohlídku vlaku, následoval rychlý přesun od vlaku k zastávce tramvaje, jež nás odvezla zpět na ulici Poříčí, odkud jsme spěchali do hodiny matematiky. Celý program mě obohatil a celkově nadchl, myslím si, že to byla opravdu jedinečná událost.

Veronika Danielová


DSC_0024Dne 21. 10. 2015 jsme se vydali s paní učitelkou Tichou na prohlídku a výukový program v Legiovlaku, který 20. 10. 2015 přijel do Brna.  S panem průvodcem, který byl oblečený jako legionář z první světové války, jsme prošli všechny vagony a vyslechli zajímavý výklad. Každý vagon byl určený pro určitou činnost, jako třeba nemocniční vagon, poštovní vagon, či vagony na spaní. Na konci vlaku nechyběl ochranný vagon, který obsahoval velmi silné samopaly, z nichž každý obsluhovali tři vojáci.
Na závěr pro nás velmi přínosného programu jsme dostali a vyplnili pracovní listy. Myslím, že nás výlet značně vědomostně obohatil, všem se moc líbil a moc jsme si ho užili.

Nela Ajvazi

Záložka pro permanentní odkaz.