Kroužky anglického jazyka Cambridge English

I v tomto školním roce budou probíhat kurzy anglického jazyka Cambridge English ve spolupráci s jazykovou školou P.A.R.K.

Kurzy pro žáky třetích ročníků YLE Starters se budou konat v úterý od 14 do 15 hodin. Žáci čtvrtých a pátých tříd mohou navštěvovat kurzy YLE Movers, a to ve čtvrtek od 14 do 15 hodin. Také nabízíme kurz KET for Schools pro žáky sedmých a osmých ročníků, který bude organizován v úterý od 15.30 do 17 hodin.

Přihlášky si žáci mohou vyzvednout u třídních učitelů, případně u paní učitelky Vokrojové. Vyplněné přihlášky je nutno odevzdat nejpozději 30. září 2015.

Záložka pro permanentní odkaz.