Konverzační soutěž 2016/2017

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce proběhne již tradičně v druhé polovině měsíce ledna. Začátek soutěže bude ve 14.00 h v úterý 17. ledna 2017 v klubovně. Soutěž je určena žákům pátých až devátých tříd.

Žáci pátých, šestých a sedmých tříd budou zařazeni do kategorie I. A, žáci osmých a devátých tříd do kategorie II. A. V obou kategoriích nejprve žáci absolvují poslechovou část a poté konverzační. V konverzační části soutěže žáci pohovoří na vylosované téma.

Témata pro kategorii I. A jsou:

Family. Home and family life.

House and home.

My town/village.

Daily routine. Daily programme.

Hobbies and pastime activities.

Sports and games.

Food and meals.

Entertainment – cinema, theatre, music, books, arts.

Going on holiday.

Holidays, festivals, celebrations.

Seasons of the year, weather.

Témata pro kategorii II. A zahrnují všechna témata předchozí a dále:

Shops, shopping, services.

My job/future career.

Health and illness.

Clothes and fashion.

Education. Language studies.

Věříme, že i v tomto školním roce přijde nemálo zájemců předvést své komunikační a jazykové dovednosti. A těšíme se na zajímavá vystoupení.

Vyučující anglického jazyka

Záložka pro permanentní odkaz.