KoMáR – matematický seminář

Gratulujeme Vašku Fabíkovi ze VII.B k prvnímu místu v matematickém semináři KoMáR, určeném pro všechny žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří si rádi hrají s matematikou a nebojí se zajímavých příkladů. Z naší školy se také zúčastnili Petr Kaš ze VII.B, Markéta Dumpíková, Klára Horáková,  Monika Friedmannová a Veronika Topolářová z VIII.C, Petr Sevelda a Klára Chylková z IX.C.

Děkujeme všem za celoroční individuální práci v tomto semináři. Celkové výsledky

Seminář organizují studenti Gymnázia Brno, tř. Kpt. Jaroše pod záštitou Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, navazuje na dlouholetou tradici semináře Pikomat.

 

Záložka pro permanentní odkaz.