Co se dělo v klubu 24. února 2012?

V pátek jsme v klubu stihli dvě aktivity. Starší žáci řešili druhé obtížnější kolo hádankářské soutěže, mladší se věnovali deskovým hrám. V počítačové učebně se řešilo dvacet čtyři záludných hádanek pod vedením pí uč. Klodnerové.

Pár rébusu si vyřešte s námi:

Rádo si hoví na skobě, dělává všechno po tobě.

Šedou srst má, není vlk. Dlouhé uši, není zajíc. Kopýtka a není kůň.

Tenoučký jako píšťalička nad kašnou tančí na špičkách, stoupá a šplhá k nebi vzhůru, z korálků navléká si šňůru a pak ty perly stříbrné hází do vody jiskrné.

Bez lenky je bezcenná, malá, šedá, ztracená. Ale s lenkou, v tom to vězí, uskuteční vynálezy.

Příští klub nás čeká v pátek 9. března 2012. Sledujte pozorně informační nástěnku ve vestibulu I. stupně.

Záložka pro permanentní odkaz.