Co se dělo v klubu 5. listopadu 2010?

V pátek jsme se rozdělili na dvě skupiny, mladší žáci zůstali ve škole a starší se vydali do Moravského zemského muzea. Čekala nás interaktivní výstava nazvaná Moravský kras známý i neznámý. Výstava návštěvníky seznamuje s historií objevování a zpřístupňování krasového podzemí.

Samostatná kapitola výstavy se zaměřuje na živou přírodu této oblasti – faunu i flóru. Zvláštní pozornost je věnována místům, která nejsou návštěvníkům přístupná, ale která hrála významnou roli v historii pravěkého osídlení, jako např. jeskyně Býčí skála nebo Kůlna.

V Dietrichštejnském paláci nás přivítala sympatická paní, objednaná lektorka bohužel nedorazila. Protože jsme ale šikovní, poradili jsme si:) Na loďce jsme nejdříve „projeli“ Punkevními jeskyněmi a pak si roli průvodce vyzkoušeli sami žáci. Povídali jsme si o Býčí skále, o Amatérské jeskyni, o Čertově bráně, o Rytířské jeskyni.

U pozůstatků medvěda nás překvapilo, že se živil hlavně rostlinnou potravou. Na mapě Moravského krasu jsme přiřazovali fotografie jeskyní na správná místa. Poté jsme trénovali výslovnost těchto cizích slov – speologové, speleologie, speleoalpinismus, speleopotápění. Pak už nás čekala interaktivní část výstavy – maketa krasového území, typická zvířata a rostliny, sestavení modelu krápníku, kamenné vzorky hornin.

Ve škole se mezitím řešily logické úlohy, hrály se logické a deskové hry. Určitě se už taky na návštěvu výstavy těšíte. 🙂

Na další schůzce (19. listopadu) se tedy děti z 1., 2. a 3. tříd vydají do Moravského zemského muzea (s paní lektorkou zhlédnou výstavu) a starší děti čeká pracovní list o Moravském krasu a deskové hry.

Fotogalerie

Záložka pro permanentní odkaz.