Co se dělo v klubu 28. února 2011?

V pátek jsme se setkali v budově 2. stupně, a to v učebně informatiky a v naší klubovně. Nejdříve nám do klubu pomyslnou branou vstoupila nová paní učitelka Ilona Vávrová (třídní I.C). Zastupuje paní učitelku Pavlu Smejkalovou, která je již na mateřské dovolené.

Poté jsme se rozdělil do tří skupin, šesťáci a páťáci řešili logické úlohy na počítačích, čtvrťáci skládali na interaktivní tabuli puzzle a hráli matematické hry. Ostaní se věnovali deskovým hrám. Během odpoledne se skupiny prostřídaly.

Pokud si chcete vyzkoušet aktivity, které si naši „klubáci“ v pátek užívali, najdete je zde.

Logické úlohy – Genius Logicus

Matematické hry –Online Educational Games

Symetrické puzzle –Puzzle

Příští schůzka se uskuteční 11. března 2011, můžete se těšit na pana Vochozku a na připravované téma Jak vznikla fotografie.

Záložka pro permanentní odkaz.