Klub dětí a jejich rodičů říjen 2011

 

V pátek 4. června 2010 skončil třetí ročník činnosti Klubu dětí a jejich rodičů. Klub sdružoval žáky od první do šesté třídy, v letošním školním roce jsou nejstarší děti Klubu již v sedmém ročníku. Vloni bylo zapsáno 54 žáků, letošní počet bude znám koncem října 2010. Přihlášky do Klubu byly rozdány na třídních schůzkách, svoji činnost zahájí Klub v pátek 8. října 2010.

Klub sdružuje děti nadané matematicky, lingvisticky, děti s bystrou logickou úvahou, děti hravé a ochotné rozšiřovat si obzory všemi směry, a to i v sociální oblasti, kdy je potřeba ve velkém kolektivu mnohdy silných osobností respektovat jeden druhého a podřídit se pravidlům vnějším i vnitřním. Činnost Klubu zajišťují čtyři pedagogové, a to z 1. i 2.stupně naší školy. Děti a často i někteří rodiče se scházejí pravidelně každý druhý pátek v odpoledních hodinách.

Rodiče pomáhají organizovat život klubu, vedou některé schůzky, dodávají typy pro návštěvy zajímavých míst, připravují přednášky, hrají s dětmi hry a vysvětlují jim pravidla. Klub má díky rodičům a příspěvku MENSY České republiky, s níž velmi úzce spolupracujeme, velké množství deskových her. Dále se děti rozvíjejí v oblasti intelektové i praktické, a to formou řešení problémových úkolů, kvízů, hádanek, rébusů, skládanek, prací při výukových programech… Poznávají zajímavá místa Brna a různá veřejnosti nedostupná pracoviště. Celý život klubu je zmapovaný na webových stránkách naší školy.

Za vedoucí Klubu dětí a jejich rodičů PaedDr. Jana Klodnerová

Záložka pro permanentní odkaz.