Klub v Technickém muzeu

Technické muzeum nikdy není krok vedle. Stačí navštívit fyzikální hernu v horním patře a máte o zábavu postaráno. Jak se dá na něco sáhnout nebo vyzkoušet naživo, skoro nejde klubáky odtrhnout. Naštěstí expozice ke vzniku naší republiky byla dostatečné lákadlo. Zajímavé je, že se klubáci nejdéle zdrželi u animace vysvětlující vaření piva…

Letem světem se dalo nahlédnout na nově otevřené sekce muzea. Bez nadsázky by se zde člověk mohl procházet celý den a stále by prohlížel něco nevídaného. Budiž tedy tato návštěva motivací k další, důkladnější.

Záložka pro permanentní odkaz.