Jarní úklid řeky Svratky

Už minulý rok jsme navázali spolupráci s Povodím Moravy, a.s. V rámci projektu Water and Its Magical Power jsme pomáhali uklidit okolí řeky Svratky od ulice Křídlovická ( železniční most) po most v Komárově. Loni jsme nasbírali přes 860 kg odpadu. Letos jsem náš úsek opět vyčistili v rámci projektového dne Den Země. Naši žáci a pedagogové byli podpořeni zaměstnanci povodí. Předali nám pracovní rukavice a igelitové pytle na sběr a dále zajistili odvoz nasbíraného odpadu. Pracovali jsme tentokrát v menší skupině (25 žáků a pedagogů), ale velmi intenzivně.

 


Záložka pro permanentní odkaz.