Informace školní družiny

Vážení rodiče,
v případě, že potřebujete, aby Vaše dítě odešlo z družiny v jiný čas, než jste uvedli v tabulce Odchody ze ŠD, napište na lístek požadovaný čas vyzvedávání a tento požadavek Vaše dítě  předá vychovatelce ŠD. Pokud i během dne z  nepředvídatelného důvodu požadujete změnu času odchodu, kontaktujte nás následovně:

  • do 11.30 h zasílejte SMS zprávy na tel. č. ŠD 733 530 198,
  • v době od 11.30 do 15.00 h volejte do kanceláře ředitelky školy 543 212 716  nebo 605 253 893,
  • od 15.00 h volejte na tel. č. ŠD 733 530 198.

Bez uvedení příjmení vychovatelky není možné vzkaz doručit.
Děkujeme za spolupráci.

Záložka pro permanentní odkaz.