Informace školní družiny

Od pondělí 5. 9.2016 si vyzvedávejte děti ze ŠD dle tabulky: Organizace školní družiny – umístění dětí do oddělení ŠD 2016–2017.

Časy vyzvedávání dětí ze školní družiny u vchodu

z ulice Nádvorní (I. stupeň)

  • 12.45 h
  • 13.45 h
  • 15.00 h
  • 15.30 h – platí pro oddělení č. II., III., IV., VI.

16.00 h až 17.00 h budova ŠD domeček

Další informace

 

Záložka pro permanentní odkaz.