Informace ŠD

Z důvodu bezpečnosti a ochrany Vašich dětí bude od 3. listopadu 2014 uzavřena budova školy. Děti Vám budou předávány u vchodu na I. stupeň (z ulice Nádvorní) v tyto časy: 12.45, 13.15, 13.45, 15.00, 15.30 hodin.

Odchody žáků mimo uvedené hodiny budou umožněny pouze na základě písemné žádosti zákonných zástupců, a to jen ve výjimečných případech.

Žádáme Vás o okamžité sdělení přesného času vyzvedávání Vašeho dítěte.

Děkujeme za pochopení.

Záložka pro permanentní odkaz.