Informace ŠD

Rozmístění dětí – pondělí 3. 9. 2018
II. třídy – odchází po vyučování do ŠD Byteček
III. třídy – odchází po vyučování do ŠD Domeček
Od 12 h si vyzvedávejte všechny děti v ŠD Domečku.

Rozmístění dětí – úterý 4. 9. 2018
Od 12:45 h si můžete děti vyzvednout:

Domeček Byteček
I. A I. B
I. C II. C
II. A II. B
III. B III. D
III. A III. C

 

Rozmístění dětí od středy 5. 9. 2018 platí dle tabulky Organizace ŠD – umístění dětí do oddělení.

Děkujeme za spolupráci

Záložka pro permanentní odkaz.