Informace školní družiny pro školní rok 2015/2016

Informace pro zákonné zástupce žáků ze čtvrtých ročníků
Zákonní zástupci žáků čtvrtých ročníků, kteří mají zájem o přijetí dítěte do školní družiny, se o možnosti přijetí informují u vedoucí vychovatelky Radmily Mifkové na telefonním čísle školní družiny 733 530 198, a to od 26. srpna 2015.

Kritéria přijetí do školní družiny

Záložka pro permanentní odkaz.