Illustrated Water Dictionary

Výtvarná dílaIlustrovaný výkladový slovník patří mezi další výstup našeho projektu Water and Its Magical Power. Společně ho vytvářeli studenti a pedagogové šesti partnerských škol. V měsíci listopadu kreslili žáci VI.C a VIII.C pod vedením paní učitelky Hofírkové  ilustrace ke třinácti pojmům s tématem vody. Překlad do češtiny zajistili žáci IX.A, IX.B a IX.C pod vedením paní učitelky Špičkové. Práce na slovníku propojila tedy lingvistické i umělecké dovednoti našich žáků.  Obrázky a překlady jednotlivých škol zpracoval rumunský koordinátor a výslednou práci si můžete prohlédnout zde: Illustrated Water Dictionary

Slovník SlovníkII

Záložka pro permanentní odkaz.