Hovorové hodiny

V pondělí 23. listopadu 2015 se konají od 16.00 do 18.00 h hovorové hodiny. Schůzka s výchovným poradcem pro rodiče a zákonné zástupce žáků devátého ročníku se uskuteční v 15 hodin.

Záložka pro permanentní odkaz.