Hasík

V úterý 13. června se žáci druhých ročníků zúčastnili další části preventivně výukového programu s názvem „Hasík“, který proběhl tentokráte přímo na hasičské stanici. Profesionální hasiči dětem opět předávali důležité informace a zkušenosti z praxe, jež pomáhají předejít katastrofám.

Děti mohly nahlédnout do místností, kde se odehrává všední den hasičů (od kuchyňky, přes odpočinkovou místnost až po garáž).

Hasičská profese mnohé z dětí nadchla, tak časem uvidíme, kolik z nich svůj dětský sen uskuteční!

Třídní učitelky Fryaufová, Hajská, Lišková, Mifková

Záložka pro permanentní odkaz.