Hasík ve škole

hasik01V pátek 10. února nás v rámci výuky v šestém ročníku navštíví členové Hasičského záchranného sboru. Preventivní program „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ je určen pro děti na základních školách v celé České republice. Jeho hlavním cílem je předat dětem důležité informace a návyky v oblasti prevence před požáry a mimořádnými událostmi. Výuka probíhá hravou a názornou formou v jednotlivých třídních kolektivech na prvním i druhém stupni ZŠ, vedou ji odborně vyškolení instruktoři z řad profesionálních sborů.

Ve druhých třídách proběhne návštěva také v únoru, a to ve středu 8. února. Na prvním stupni se žáci seznámí s tím, jak vypadá hasič, jakou má výstroj, výzbroj, doví se, že musí jeho pokyny poslouchat. Učí se také respektovat a nepodceňovat oheň, je jim vštěpována zásada, že oheň dětem do rukou nepatří. I druháci jsou schopni naučit se bez problémů přivolat telefonicky pomoc hasičů, policie nebo zdravotní záchranné služby. Po čtyřech letech se informace, které žáci získávají ve druhých třídách, znovu „opráší“ a rozšíří o základy zdravovědy, pravidla evakuace z místa bydliště a zásady ochrany při úniku nebezpečných látek.

Na závěr první části programu naši druháci i šesťáci obdrží informace a tiskoviny i pro rodiče. Podrobné informace najdete zde.

Mgr. Pavlína Trnková

 

Záložka pro permanentní odkaz.