Hasík ve škole

V měsíci dubnu nás v rámci výuky v šestém a druhém ročníku navštívili opět členové Hasičského záchranného sboru. Preventivní program „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ je určen pro děti na základních školách v celé České republice a funguje již od roku 2007. Jeho hlavním cílem je předat dětem důležité informace a návyky v oblasti prevence před požáry a mimořádnými událostmi.

Výuka probíhá hravou a názornou formou v jednotlivých třídních kolektivech na prvním i druhém stupni ZŠ, vedou ji odborně vyškolení instruktoři z řad profesionálních sborů. Na závěr první části programu naši druháci i šesťáci obdrželi informace a tiskoviny i pro rodiče. Podrobné informace najdete zde.

Znovu se s hasiči setkáme už na jejich domovské stanici na výstavišti  v červnu.

 

Záložka pro permanentní odkaz.