Halloweenská dílnička partnerských tříd IV. A a VII. A

V letošním školním roce vytvořila třída IV. A  partnerství se třídou VII. A. Protože se žáci mezi sebou předtím neznali, pátek 1. listopadu byl dobrou příležitostí k prvnímu seznámení. V rámci  dílničky, kdy si starší děti „vzaly pod křídlo“ ty mladší, si všichni vyzkoušeli práci se dřevem. A protože jsme ten den slavili strašidelný Halloween, i zadání práce bylo velmi hrůzné. (Můžete se přesvědčit ve fotografiích.) Děti výsledek práce nadchl, a my se tak v následujících měsících školního roku můžeme těšit na další společné aktivity.

Za obě třídy Pavla Klusáčková

   

Záložka pro permanentní odkaz.