Exkurze žáků IX.B do Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně

V úterý, 24. dubna 2018, se žáci IX.B vydali na exkurzi do fakulty architektury. Během dvouhodinové exkurze byli deváťáci provedeni zajímavými učebnami, vyslechli také zajímavé vyprávění tamějších učitelů i samotných studentů čtvrtého ročníku.
Exkurze začala v jednom z ateliérů, kde byly vystaveny nejrůznější práce a modely jednotlivých žáků. Výklad zahájil proděkan fakulty architektury doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D., poté slovo převzali studenti čtvrtého ročníku, kteří povyprávěli o svých bakalářských pracích na téma „dostavba kulturního domu ve Vyškově“. Dále nás informovali o zdejším studiu. Dozvěděli jsme se informace jak dosáhnout přijetí na fakultu architektury nebo kdy začít s přípravou na přijímací zkoušky.
Jenomže tím dobrodružství na fakultě neskončilo. Spíš naopak. Jakmile studenti vyřkli, co mají na srdci a deváťáci neměli již žádné otázky, vyšli jsme z ateliéru a vešli jsme do jiného ateliéru, plného krásných (možná i dokonalých) modelů gotických katedrál z papíru. Tam jsme se dozvěděli o cestování v průběhu školního roku a také o různých exkurzích. Po kratším vyprávění jsme se přesunuli na chodbu, kde jsme mohli obdivovat jak modely antických budov, tak budovy moderní. Nutno dodat, že velká část prací, které jsme viděli, byla prací studentů prvního ročníku. Prošli jsme nejedním ateliérem, kde jsme spatřili zajímavé modely drobných designerských návrhů. Prohlídka byla zakončena nahlédnutím do dílny, kde studenti pracovali na nějakém projektu.

Julie Schoberová, IX.B

Záložka pro permanentní odkaz.