Exkurze žáků VII.A do Přírodovědné stanice Kamenačky

Středu před vánočními prázdninami jsme si zpříjemnili návštěvou Přírodovědné stanice Kamenačky. Měli jsme možnost rozšířit a v praxi uplatnit naše znalosti nabyté v hodinách přírodopisu. Setkali jsme se zejména se zástupci obojživelníků a plazů. Sáhli jsme si, nebo dokonce „pochovali“ agamu vousatou, užovku červenou i hroznýše královského. Viděli jsme, jak se krmí ropucha nebo chameleon. Vyslechli jsme si ale také smutný příběh s dobrým koncem o soužití člověka s papouškem, ze kterého papoušek vyvázl doslova s holou kůží.
Některé naše odvážlivce můžete vidět na fotografiích.

Záložka pro permanentní odkaz.