Evropa ve škole

V průběhu měsíce února proběhlo na 1. stupni naší školy školní kolo literárně-výtvarné soutěže „Evropa ve škole“.

Základní myšlenkou této soutěže je propagovat mezi dětmi, žáky, studenty a učiteli ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy. Důraz je kladen na výchovu k evropanství, demokratickému evropskému myšlení. Žáci se mohli pro svou práci inspirovat mnohými tématy. Zaujalo je např. téma fiktivního rozhovoru či setkání s historickou osobností, téma Praha – matka měst, výtvarné zpracování lidové písničky nebo (ne)vhodnost oblečení při různých příležitostech atd.

Do dalšího – krajského kola postupují výtvarné práce těchto žáků:

Lukáš Gregr, II. C

Alexandr Černohorský, I. C

Kateřina Fiedlerová, II. B

Kryštof Weishäupel, IV. B

Tomáš Rosa, V. C

Diana Pilková, IV. C

Karolína Fetko, III. C

Karolína Nováčková, V. B

Fabian Niklas Suchanka, V. B

Kolektivní práce – Adam Býček, Tadeáš Pokorný, Andreas Papachristos, Ondřej Šálek, Jakub Vrzala, Adam Zaoral, II. A

Literární práce Filipa Halámka, V. B.

 

Všem výše uvedeným žákům gratulujeme a držíme palce v postupu do dalších kol.

Mgr. N. Čagalová – ZŘ 1. st.

Záložka pro permanentní odkaz.