Druháčci a program o ovoci

Žáci II. B se dnes i přes nepříznivou předpověď počasí zúčastnili výukového programu na téma Ovoce, který zaštiťovala Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity na pracovišti Kejbaly. Počasí nám ale nakonec přálo. Po celou dobu výukového programu nespadla snad ani jedna kapka :-). V první polovině programu si děti nejprve vyzkoušely třídění ovoce a zeleniny, u některých méně známých druhů si nechaly napovědět šikovnými lektorkami. Dále si děti ujasnily typické znaky ovoce, zejména to, jaké jsou rozdíly mezi naším tuzemským, tropickým, případně exotickým ovocem. V druhé polovině programu se děti rozdělily do čtyř skupin, ve kterých na stanovištích poznávaly jednotlivé druhy ovoce – jádroviny, peckoviny, skořápkoviny a drobné ovoce. Sladkou tečkou byla i ochutnávka různých druhů marmelád z drobného ovoce. Na závěr programu si děti také zaběhaly a při hře zopakovaly nabyté informace. Každý jsme si poté mohli na památku zakoupit minisukulenty, které na Kejbalech studenti PdF MU vypěstovali.

Za děti z II. B Mgr. Terezie Veselá

  

 

Záložka pro permanentní odkaz.