Druhá část knihy – The Using of Water Today

S koncem měsíce května jsme dokončili, ve spolupráci s partnerskými školami, druhou část knihy, která je zaměřena na využití vody v současnosti. Druhá část knihy obsahuje následující kapitoly: Sport a volný čas, Voda a turismus, Voda v umění, Voda v dopravě a politické otázky, Technické záležitosti, průmysl a zemědělství a Nové zdroje energie. Knihu si můžete prohlédnout zde Second-Chapter-of-Water-Book.

 

Záložka pro permanentní odkaz.